СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
21_Loga_OPIC_for_SMC_website_Title

 

 

Loga_OPIC_for_SMC_website

СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, процедура: „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, на стойност  528027.00 лв, от които 344263.60 лв. Европейско и 60752.40 лв. национално съфинасиране.

Проектът се изпълнява с партньор ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, от 31.05.2018 г. до 30.11.2019 г.

Общата цел на проекта е разработватване и разпространение на продуктова иновация „Система за управление на ресурсите и проектите в проектанска и инженерингова компании“ и повишаване на иновационния капацитет на СМ КОНСУЛТА ЕООД.

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Университетите с електронна главна книга

Университетите с електронна главна книга

Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния…
Готови за Етап 2 от Инструкция по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ

Готови за Етап 2 от Инструкция по...

След успешното въвеждане на Етап 1 от Инструкцията по чл. 88,…
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…