СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
21_Loga_OPIC_for_SMC_website_Title

 

 

Loga_OPIC_for_SMC_website

СМ КОНСУЛТА ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, процедура: „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, на стойност  528027.00 лв, от които 344263.60 лв. Европейско и 60752.40 лв. национално съфинасиране.

Проектът се изпълнява с партньор ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, от 31.05.2018 г. до 30.11.2019 г.

Общата цел на проекта е разработватване и разпространение на продуктова иновация „Система за управление на ресурсите и проектите в проектанска и инженерингова компании“ и повишаване на иновационния капацитет на СМ КОНСУЛТА ЕООД.

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Wonderful Holiday season!

Wonderful Holiday season!

Happy holidays and most of all – thank you for your…
Microsoft 365 - нова ера за дигитализация на Вашия бизнес

Microsoft 365 - нова ера за дигитализация...

Искате ли да бъдете по-продуктивни и защитени, като повишите сътрудничеството в…
Стартиране на тестове за обмен на данни за количества електрическа енергия по периоди на сетълмент

Стартиране на тестове за обмен на данни...

Ние от СМ Консулта ЕООД се подготвяме за предстоящите промени и…