Поддръжка

Поддръжка

Поддържаме работата на софтуерните Ви системи с максимална производителност

Осигуряването на непрекъсната поддръжка е от ключово значение за всяка софтуерна система, поради факта, че потребителите неминуемо се сблъскват с редица технически и функционални проблеми при ежедневната си работа. Ние ще реагираме своевременно за отстраняването на възникналия проблем с необходимото ниво на поддръжка и степенната на спешност, за да избегнете загубите и понижението на ефективността си поради прекъсвания.

За да осигурим пълна проследимост и прозрачност при разрешаването на възникнал проблем, предоставяме на нашите клиенти хелпдеск портал за клиентско обслужване, с богати функционалности и редица предимства:

  • Уеб-базиран портал достъпен през всяко устройство
  • 24/7 възможност за регистрация на искания за обслужване при възникнал проблем
  • Автоматично насочване на искането за обслужване към консултант
  • Пълен достъп на клиентите до информация за предприетите действия за разрешаването на проблема
  • Автоматично следене на времето за реакция и отстраняване на проблемите
  • Известяване на клиента при започната/завършена дейност по всяка отделна задача
  • Исторически данни на исканията за обслужване и съпътстващите ги действия за всеки клиент

Обучение на крайни потребители

Част от проблемите, които възникват, са породени от потребителски грешки или непознаване на системата. Ние ще обучим Вашите служители да познават функционалните възможности и да работят уверено със системата.

Системна миграция

Имаме богат опит с преместването на софтуерни системи към алтернативни платформи, технологии, архитектури и езици за програмиране, както и с миграцията, оптимизацията и бекъп на база данни.

Системен ъпгрейд

Успешният ъпгрейд към последната версия на дадена система Ви дава множество предимства, включително достъп до нови функционалности, подобрена съвместимост с други системи, изчистване на системни грешки и подобрен потребителски интерфейс.

Последващ развой

Развитието на технологиите и растежа на Вашия бизнес пораждат необходимостта от разработване на нови функционалности към Вашата система. Ще Ви помогнем в описанието на изискванията и разработката.

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.

mail_2

Отзиви

“С помощта на внедрената ERP система Microsoft Dynamics NAV в МИМ България е постигнат ефект на оптимизация на управленските, производствени, логистични, търговски процеси в компанията.”
Изпълнителен директор, МИМ България
“Чрез Microsoft Dynamics CRM оптимизирахме отчетността и контрола в компанията, цялостният бизнес процес и сведохме до минимум дейностите по двойно въвеждане на данните.”
Георги Костадинов
Финансов Мениджър, Менпауър България
"Благодарение на модулите за планиране и управление на производството и бар-код решение за отчитане на операциите с мобилни устройства се възползваме от всички предимства на Epicor iScala за интегрирано управление на ресурсите на предприятието."
Паулина Пандова
Финансов Мениджър, Средна Гора
"Система Epicor iScala е неоценима за компания като нашата, тъй като предоставя всички необходими средства за интензивна работа на международния пазар и е напълно локализирана според изискванията на местното законодателство и нормативи."
Силвия Йорданова
Финансов мениджър, АДМ България Трейдинг
"Система Epicor iScala е особено важна за осъществяване на основни наши дейности: търговските ни операции в страната, бързото обслужване на многобройните ни клиенти и ефективна комуникация с централния офис и чуждестранните ни партньори."
Искрен Иванов
Мениджър Планиране на доставките, Синджента България