Зелена енергия

Зелена енергия

Предимства

Отчети „без хартия“
Работа от разстояние
Проследяване на транзакции и исторически данни

Функционалности

Интегриран електронен работен поток
Доставка на електронни документи
Оптимизирани процеси
Зелена енергия

Отзиви

Зелената енергия изгражда бъдещето

През последните години СМ Консулта ЕООД работи за подобряване състоянието на околната среда. В тази връзка, системите, които разработваме са фокусирани към икономически, екологосъобразни софтуерни решения за планетата. Организацията се стреми да изгражда софтуери, които да подобряват състоянието на околната среда, като в същото време допринася за по-успешен краен резултат при клиента.  Нашите решения постигат това чрез внедряване на иновативни функции, които позволяват на потребителите да минимизират своя въглероден отпечатък.

Функционалности и предимства

Отчети „без хартия“

С нашите софтуерни решения отчитането на хартия не е задължително. Цялата документация може да се вижда на екран и да се експортира към световни стандарти като Adobe® PDF, Microsoft® Word и Microsoft® Excel - дори по имейл. Не само помагате на околната среда, но и спестявате пари в хартия, печат, съхранение и изхвърляне.

Работа от разстояние

Не е нужно да пътувате до информацията, когато тя може да дойде при вас. Това, че сте без хартия, има и други предимства - сега можете да работите отвсякъде, по всяко време и все пак да свършите задачите си. Нашите софтуерни решения са уеб-базирани и техният дизайн позволява отдалечен достъп и работа - без да е необходимо да посещавате офиса. Сега това е не само екологично, но и икономично.

Интегриран електронен работен поток

Нямате нужда от хартия, когато вашите процеси са електронни. СМ Консулта ЕООД предлага отраслови решения с интегрирана автоматизация на работния процес на бизнес процесите, което проследява и свързва цялата информация в системата. Сега спестявате време и грешки, като същевременно помагате за спасяването на планетата.

Проследяване на транзакции и исторически данни

Хартията отнема място и пространството се нуждае от отопление, климатизация и светлини. Дори ако архивирате документи извън онлайн пространството, това отнема енергия. Със софтуерните решения от СМ Консулта ЕООД транзакции като история на продажбите или приходи могат да се съхраняват и извикват за неопределен период от време.

Доставка на електронни документи

Все още отпечатвате фактури? Няма нужда. С интеграцията СМ Консулта ЕООД може да управлява фактури, извлечения и закъснели известия, които да бъдат надеждно доставени по електронен път. Пощата струва пари и губи време. Сега можете да увеличите паричния поток и да намалите парниковите газове една по една фактура.

Оптимизирани процеси

Знаете ли, че компютрите се нагорещяват с увеличаване на натоварванията при обработка? Увеличаването на топлината показва повишена енергия. Нашите решения са оптимизирани да работят ефективно с процесора на Вашето устройство, което означава по-малко консумация на енергия, по-малко генерирана топлина, по-малко климатизация и по-малко време за чакане. Оптимизацията спестява енергия по един цикъл на процесора и това е „зелено“ ... както и да го погледнете.

Отчети „без хартия“

С нашите софтуерни решения отчитането на хартия не е задължително. Цялата документация може да се вижда на екран и да се експортира към световни стандарти като Adobe® PDF, Microsoft® Word и Microsoft® Excel - дори по имейл. Не само помагате на околната среда, но и спестявате пари в хартия, печат, съхранение и изхвърляне.

Работа от разстояние

Не е нужно да пътувате до информацията, когато тя може да дойде при вас. Това, че сте без хартия, има и други предимства - сега можете да работите отвсякъде, по всяко време и все пак да свършите задачите си. Нашите софтуерни решения са уеб-базирани и техният дизайн позволява отдалечен достъп и работа - без да е необходимо да посещавате офиса. Сега това е не само екологично, но и икономично.

Интегриран електронен работен поток

Нямате нужда от хартия, когато вашите процеси са електронни. СМ Консулта ЕООД предлага отраслови решения с интегрирана автоматизация на работния процес на бизнес процесите, което проследява и свързва цялата информация в системата. Сега спестявате време и грешки, като същевременно помагате за спасяването на планетата.

Проследяване на транзакции и исторически данни

Хартията отнема място и пространството се нуждае от отопление, климатизация и светлини. Дори ако архивирате документи извън онлайн пространството, това отнема енергия. Със софтуерните решения от СМ Консулта ЕООД транзакции като история на продажбите или приходи могат да се съхраняват и извикват за неопределен период от време.

Доставка на електронни документи

Все още отпечатвате фактури? Няма нужда. С интеграцията СМ Консулта ЕООД може да управлява фактури, извлечения и закъснели известия, които да бъдат надеждно доставени по електронен път. Пощата струва пари и губи време. Сега можете да увеличите паричния поток и да намалите парниковите газове една по една фактура.

Оптимизирани процеси

Знаете ли, че компютрите се нагорещяват с увеличаване на натоварванията при обработка? Увеличаването на топлината показва повишена енергия. Нашите решения са оптимизирани да работят ефективно с процесора на Вашето устройство, което означава по-малко консумация на енергия, по-малко генерирана топлина, по-малко климатизация и по-малко време за чакане. Оптимизацията спестява енергия по един цикъл на процесора и това е „зелено“ ... както и да го погледнете.

Ако искате да разберете повече или имате въпроси, ще се радваме да се свържете с нас.

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
mail_2