Epicor iScala ERP

ERP система с фокус върху индустриалните специфики

Epicor iScala ERP

Предимства

Модулно ERP решение
Интуитивен потребителски интерфейс
Оптимизира и управлява сложни процеси
Висока възвръщаемост на инвестицията
Ниска цена на притежаване
Широка индустриална специализация
Неограничен брой финансови компании
Многоезичност и многовалутност
Надеждност и гъвкавост

Функционалности

Управление на финансите
Управление на доставките
Управление на сервиза
Управление на производството
Планиране на производството
Управление на проектите
Управление на продажбите
Управление на продуктите
Управление на човешкия капитал
Epicor iScala ERP

Отзиви

Работата с управленска информационна система Epicor iScala ни дава възможност да обхванем изцяло и да структурираме производствените, логистичните и финансово-счетоводните процеси в компанията. Благодарение на модулите за планиране и управление на производството и бар-код решение за отчитане на операциите с мобилни устройства, се възползваме от всички предимства на Epicor iScala за интегрирано управление на ресурсите на предприятието.
Паулина Пандова
Финансов Мениджър, Средна Гора
Система Epicor iScala е неоценима за компания като нашата, тъй като предоставя всички необходими средства за интензивна работа на международния пазар и е напълно локализирана според изискванията на местното законодателство и нормативи. Системата ни позволява да управляваме широк спектър динамични параметри при работата със зърнени и маслодайни култури.
Силвия Йорданова
Финансов мениджър, АДМ България Трейдинг
Система Epicor iScala е особено важна за осъществяване на основни наши дейности: търговските ни операции в страната, бързото обслужване на многобройните ни клиенти и ефективна комуникация с централния офис и чуждестранните ни партньори. Допълнително създадените от СМ Консулта приложение за автоматизирана комуникация с търговските партньори и репортинг приложение, съобразено с корпоративните стандарти, ни спестяват значителни усилия и време.
Искрен Иванов
Мениджър Планиране на доставките, Синджента България

Мощна ERP система, която ви помага да интегрирате свойте бизнес процеси и да оптимизирате ежедневните дейности

Epicor iScala е интегрирана система за управление, която е модулно базирана и се отличава с висока възвръщаемост на инвестицията (ROI) и ниска цена на притежаване (TCO).

Epicor iScala е гъвкаво решение, което може лесно да се адаптира към специфичните и постоянно променящите се нужди на своите потребители и компании с различна индустриална насоченост и географски разпределена структура.

В основата на решението са модулите финанси и управление на веригата на доставките, които заедно с опционалните модули за управление на производство, доставки, сервиз, продажби, продукти и проекти, помагат на малките и средни компании да увеличат своята производителност като интегрират и автоматизират всичките си бизнес процеси.

Еpicor iScala предоставя възможност за едновременна работа с 99 валути и поддържа 32 различни езика.

 

Лесна интеграция с други системи

Посредством вградени инструменти за интеграция Epicor iScala ERP може да се интегрира напълно с различни системи за електронно банкиране, електронна фактура, баркод четци, счетоводни системи, както и други ERP системи и приложения.

Водени от желанието да предоставяме на нашите клиенти продукти и услуги с висока добавена стойност, разработихме специално приложение за известяване по електронна поща на клиенти за изпратени фактури, достигнати кредитни лимити и падежи на плащания.

Функционалности

Ще Ви помогнем да извлечете максимума от Вашата ERP система, чрез правилен избор и комбинация на функционалности от широкия набор от възможности, който предоставя Epicor iScala ERP.

Управление на финансите

Управлявате финансовите операции в компанията и придобивате представа за ефективността, разходите и риска.

Управление на доставките

Управлявате по-ефикасно веригата на доставките – от прогнозирането и планирането до доставката и изпълнението.

Управление на сервиза

Превръщате след продажбената клиентска поддръжка в източник на печалба.

Управление на производството

Опростявате процесите, намалявате загубите и подобрявате рентабилността - независимо от сложността на продукта.

Планиране на производството

Изпреварвате и реагирате гъвкаво на промените в търсенето на клиентите, за да сведете до минимум престоя и прекъсванията.

Управление на проектите

Планирате и изпълнявате прости или сложни многостепенни проекти със строги изисквания по отношение на бюджет и фактуриране.

Управление на продажбите

Изготвяте точни прогнози, опростявате процеса от етапа на поръчката до нейното плащане и изпълнявате с лекота поръчките.

Управление на продуктите

Подобрявате сътрудничеството между екипите, занимаващи се с инженеринг, доставки, производство, продажби и контрол на качеството.

Управление на ЧР

Управлявате работната си сила на глобално ниво - от уменията и обучението до заплащането и самообслужването на служители.

Справки и анализи

Получавате повече информация за вашия бизнес на базата на аналитични инструменти за генериране на справки и анализи.

Управление на финансите

Управлявате финансовите операции в компанията и придобивате представа за ефективността, разходите и риска.

Управление на доставките

Управлявате по-ефикасно веригата на доставките – от прогнозирането и планирането до доставката и изпълнението.

Управление на сервиза

Превръщате след продажбената клиентска поддръжка в източник на печалба.

Управление на производството

Опростявате процесите, намалявате загубите и подобрявате рентабилността - независимо от сложността на продукта.

Планиране на производството

Изпреварвате и реагирате гъвкаво на промените в търсенето на клиентите, за да сведете до минимум престоя и прекъсванията.

Управление на проектите

Планирате и изпълнявате прости или сложни многостепенни проекти със строги изисквания по отношение на бюджет и фактуриране.

Управление на продажбите

Изготвяте точни прогнози, опростявате процеса от етапа на поръчката до нейното плащане и изпълнявате с лекота поръчките.

Управление на продуктите

Подобрявате сътрудничеството между екипите, занимаващи се с инженеринг, доставки, производство, продажби и контрол на качеството.

Управление на ЧР

Управлявате работната си сила на глобално ниво - от уменията и обучението до заплащането и самообслужването на служители.

Справки и анализи

Получавате повече информация за вашия бизнес на базата на аналитични инструменти за генериране на справки и анализи.

Локализация и превод на български

Epicor iScala ERP е изцяло преведена на български език, позволявайки на потребителите да работят с лекота в позната среда. Локализацията на системата е разработена от екипа на СМ Консулта и отговаря, както на изискванията на българското законодателство, така и на международните счетоводни стандарти.

https://www.youtube.com/watch?v=M5cwT6MhI6

Подходящо решение за всяка индустрия

Широкият набор от модули и функционалности прави Epicor iScala ERP подходящо решение за всяка индустрия.

Ако искате да разберете повече или имате въпроси, ще се радваме да се свържете с нас.

Успешно и ефективно внедряване

Използваме утвърдената и доказана Signature методология за внедряване на Epicor, за да гарантираме на нашите клиенти бързо, рентабилно, успешно и ефективно внедряване на Epicor iScala ERP.

Еpicor iScala със силно присъствие в България

СМ Консулта е партньор на Epicor от 2002 г. и е единственият официален партньор и дистрибутор на Epicor iScala ERP за България. Epicor е американска софтуерна компания, основана през 1972 г. и предоставяща индустриално насочени софтуерни продукти за управление на бизнеса. Днес повече от 20 000 клиента в 150 страни по света, разчитат на решенията на Epicor за управление на бизнеса си.

В България Еpicor iScala има над 50 внедрявания в компании с различна индустриална насоченост. Сред тях са големи международни компании, изцяло български компании, както и компании с международно участие.

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
cloud sync