Infor LN ERP

ERP система от висок клас за производствени компании със сложни процеси

Предимства

Новаторски и модерен дизайн
Уникална виртуализирана архитектура
Фокус върху производството
Индустриална специализация
Подобрява контрола
Оптимизира производителността
Повишава ефективността
Проследимост в реално време
Лесен за конфигуриране и интегриране

Функционалности

Управление на производството
Планиране на производството
Управление на проекти
Управление на доставките
Управление на склада
Управление на транспорта
Управление на продажбите
Управление на финансите
CRM
Управление на сервиза
Управление на качеството
Infor LN ERP

Отзиви

В Лесто Продукт бяха извършени консултантски услуги за адаптиране и внедряване на интегрираната система Infor ERP LN със следния функционален обхват: Управление на продажбите; Управление на доставките – планиране, контрол и осигуряване на всички процеси свързани със закупуването на необходимите материали, възли и други активи; Управление на производството – планиране, контрол и отчет на поръчките за производство; Финанси и счетоводство – управление на финансовите потоци.
инж. Ивайло Гладнишки
Управител, Лесто Продукт
Като резултат от успешния проект по внедряване на системата във Вапцаров АД се наблюдава значително намаляване на оперативното време и разходи, което се дължи на поддържането на електронни записи за всички направени операции и пълната автоматизация на процесите по анализ, управление и контрол в компанията.
инж. Веселин Иванов
ERP Мениджър, Ваптех

Най-доброто ERP решение в своя клас, проектирано да посрещне специфичните нужди на производствените компании

Infor LN ERP (преди познат като Baan ERP) е гъвкаво, модулно решение за управление и планиране на ресурсите, разработено на база 25+ годишен производствен опит и с основен акцент върху дискретното производство.

В помощ на богатата производствената функционалност са модулите за управление на финанси, продажби, покупки, логистика и сервиз, които помагат на средните и големи компании да стандартизират информацията и да автоматизират бизнес процесите в своите глобални структури.

Компаниите получават по-добра финансова проследимост и съвършенство в оперативните дейности на база най-добрите практики в индустрията, предоставени от Infor LN.

Поддържани модели на производство

Цялостната производствена функционалност на LN поддържа различни типове производство, включително производство за поддържане на наличности (MTS, Make-To-Stock), производство по поръчкa (MTO, Make-To-Order), разработка по поръчка (ETO, Engineering-To-Order), конфигуриране по поръчка (CTO, Configure-To-Order) сглобяване по поръчка (ATO, Assembly-To-Order), поотделно, смесено или всички едновременно.

Локализация и превод на български

Infor LN помага на компаниите да спазват регулаторните изисквания в над 46 страни и да работят на повече от 26 различни езика, включително и на български език.

Локализацията на системата е разработена от екипа на СМ Консулта и отговаря, както на изискванията на българското законодателство, така и на международните счетоводни стандарти.

Функционалности

Infor LN предоставя ERP възможности, които съчетават новаторски и модерен дизайн на потребителското изживяване със силно адаптирана към индустрията функционалност.

Управление на производството

Управлявате и контролирате различни по тип и сложност производствени процеси. Поддържа различни типове производство - MTS, MTO, ETO, CTO, ATO.

Планиране на производството

Управлявате и контролирате процесите по планиране на производството – мастер-план, детайлно планиране на производствените поръчки, покупки и дистрибуция.

Управление на проекти

Управлявате проектите си през всички етапи – от оценка на офертите до самата доставка, както и през целия гаранционен период.

Управление на доставките

Управлявате и планирате доставките и поддържате данните, които са резултат от тези дейности, като поръчки, фактури и график за покупки, договори с доставчици и др.

Управление на склада

Управлявате и контролирате складовите процеси, фокусирайки се върху снабдяването и управлението на стоките и задачите, свързани с отчитането и анализа на движението на складовите наличности в реално време.

Управление на транспорта

Планирате и/или възлагате на подизпълнители транспортирането на входящи и изходящи стоки, включително планирате превозните средства, фактурирате транспортните разходи и проследявате пратките.

Управление на продажбите

Управлявате и планирате целия търговски процес. Поддържате данните, които са резултат от продажбените дейности, като оферти към клиенти, поръчки и график на продажбите.

Управление на финансите

Управлявате, проследявате и контролирате финансовите операции на ниво компания и група, предоставяйки възможност за консолидирани финансови отчети.

CRM

Управлявате взаимоотношенията с клиентите и партньорите си. Създавате маркетингови активности и последващи действия към тях, като едновременно с това проследявате техния напредък.

Управление на сервиза

Управлявате сервизните процеси по поддръжка (превантивна и корективна) и ремонт на продукти, оборудване и системи и съпътстващите ги дейности.

Управление на качеството

Управлявате дейностите, необходими за контрол на качеството на междинните и крайните продуктите, избрани за инспекция.

Управление на производството

Управлявате и контролирате различни по тип и сложност производствени процеси. Поддържа различни типове производство - MTS, MTO, ETO, CTO, ATO.

Планиране на производството

Управлявате и контролирате процесите по планиране на производството – мастер-план, детайлно планиране на производствените поръчки, покупки и дистрибуция.

Управление на проекти

Управлявате проектите си през всички етапи – от оценка на офертите до самата доставка, както и през целия гаранционен период.

Управление на доставките

Управлявате и планирате доставките и поддържате данните, които са резултат от тези дейности, като поръчки, фактури и график за покупки, договори с доставчици и др.

Управление на склада

Управлявате и контролирате складовите процеси, фокусирайки се върху снабдяването и управлението на стоките и задачите, свързани с отчитането и анализа на движението на складовите наличности в реално време.

Управление на транспорта

Планирате и/или възлагате на подизпълнители транспортирането на входящи и изходящи стоки, включително планирате превозните средства, фактурирате транспортните разходи и проследявате пратките.

Управление на продажбите

Управлявате и планирате целия търговски процес. Поддържате данните, които са резултат от продажбените дейности, като оферти към клиенти, поръчки и график на продажбите.

Управление на финансите

Управлявате, проследявате и контролирате финансовите операции на ниво компания и група, предоставяйки възможност за консолидирани финансови отчети.

CRM

Управлявате взаимоотношенията с клиентите и партньорите си. Създавате маркетингови активности и последващи действия към тях, като едновременно с това проследявате техния напредък.

Управление на сервиза

Управлявате сервизните процеси по поддръжка (превантивна и корективна) и ремонт на продукти, оборудване и системи и съпътстващите ги дейности.

Управление на качеството

Управлявате дейностите, необходими за контрол на качеството на междинните и крайните продуктите, избрани за инспекция.

Infor LN работи върху всяка инфраструктура

Infor LN е изграден върху уникална виртуализирана архитектура, която Ви позволява да стартирате същата ERP система на различни хардуерни платформи и операционни системи, като ви дава максимална гъвкавост за това как да разположите и управлявате бизнеса си.

 

 

Infor LN помага на десетки компании в България да управляват производствените си процеси

СМ Консулта е партньор на Infor от 1998 г. и е единственият официален партньор и дистрибутор на Infor LN ERP за България. Infor е глобален лидер в предоставянето на софтуерни продукти за средни и големи компании. Компанията е основана през 1978 г. и разполага с офиси в 47 държави и екип от 17 000 служителя. Клиентите на компанията са над 68 000 и са разположени в 170 страни по света.

Infor LN има над 2 500 клиента в повече от 60 страни.

В България Infor LN ERP има десетки внедрявания в производствени компании с различни по тип и сложност производства.

 

Индустриална специализация

Infor LN предлага микро-вертикални пакети за управление на бизнес процеси, като по този начин премахва необходимостта от скъпи персонализации.

Индустриалната специализация включва :

  • Индустриално производство
  • Дистрибуция
  • Високи технологии и електроника
  • Аеронавтика и отбрана
  • Автомобилна индустрия
  • Индустриални машини и оборудване

Непрекъсната иновация

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
mail_2