Професионални услуги

Професионални услуги

Автоматизирани процеси в сферата на професионалните услуги

Компаниите, които работят в сферата на професионалните услуги, оперират с голямо количество данни, много на брой клиенти и партньори, като същевременно изпълняват различни по големина и сложност проекти. Освен това като клиентски ориентирани компании, основната им дейност е насочена към обслужването на клиенти, което налага използването на софтуерни решения, който да им помогнат да повишават своята ефективност и да управляват успешно своите процеси.    

С помощта на предлаганите от нас CRM и ERP решения ще можете да управлявате всичките си процеси и да преодолеете проблемите по пътя към постигане на пълна удовлетвореност на клиентите, като едновременно с това поддържате нивото си на растеж.

С продуктите от серията Microsoft Dynamics 365 ще:

  • Управлявате административните, маркетингови и търговски процеси
  • Подобрите обслужването на клиентите си
  • Повишите ефективността си
  • Управлявате финансовите и производствените процеси
  • Оптимизирате веригата на доставките
  • Управлявате проекти с различна големина и сложност
  • Повишите финансовата проследимост и продажбите

Подходящи решения за компании, работещи в сферата на услугите

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.

mail_2