Енергетика и ютилити

Енергетика и ютилити

Интегрирани софтуерни решения за автоматизация: от прогнозиране на потреблението до изчисляване на фактури към крайни клиенти

Преминаването към нов пазарен модел за търговия с електроенергия изправя компаниите, работещи в сектор „Енергетика и ютилити“, пред редица предизвикателства и все по-динамична пазарна среда. Промените в регулаторните изисквания и големия брой небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, които се очаква да излязат на свободния пазар на електрическа енергия от 01.10.2020 г. с цел постигане на по-добри условия за потребителите, поставят доставчиците в силно конкурентна среда.

Сега повече от всякога компаниите изпитват необходимост от използване на съвременни, гъвкави и ефективни решения за енергиен мениджмънт и обслужване на клиентите с помощта, на които да автоматизират процесите и вътрешнофирмената си комуникация, както и да повишат своята продуктивност.

Нашите дългогодишни клиенти успешно управляват хиляди електромера в България, както и на Балканите, с помощта на специално разработената от нас системата за управление на процеси в енергийни и ютилити компании (SMart E-Billing), автоматизирайки всички процеси по прогнозиране, фактуриране, търговия и договори, като едновременно с това улесняват участието си на балансиращия пазар на електроенергия.

Подходящи решения за енергийни и ютилити компании

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.

mail_2