Производство

Производство

Софтуерни решения за ефективно управление на дейността на производствени компании

В съвременния свят компаниите, работещи в производствения сектор изпитват все повече затруднения да управляват своите бизнес процеси. Предвид това необходимостта от оптимизиране и автоматизиране на процесите е особено осезаема и необходима за конкурентоспособността и ефективността на компании с производствена дейност.

Със своя дългогодишен опит във внедряването на софтуерни системи за управление, специфични настройки и доработки в различни по тип производство и големина компании, с и без международно участие, СМ Консулта може да ви помогне по пътя към дигитална трансформация и избора на интегрирано решение с множество функционалности.

Независимо дали Вашата компания е с дискретен (make-to-order), процесен (make-to-stock) или смесен (mixed-mode) тип производство, ние имаме подходящото решение, което ще Ви помогне да управлявате и автоматизирате своите финанси, доставки, продажби, проекти, сервиз и производство, както и да се справите със предизвикателства като:

  • Оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите
  • Гъвкаво планиране и отчитане на производството
  • Проследимост на складовите наличности
  • Ефективно използване на ресурсите
  • Подобряване на обслужването на клиентите
  • Повишаване на финансовата проследимост и продажбите
  • Ефективно управление на проектите

Подходящи решения за производствени компании

В зависимост от типа производство и големината на вашата компания, подходящи са следните решения

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.

mail_2