Microsoft Dynamics 365

Следващо поколение CRM и ERP облачни приложения за управление на бизнеса

Microsoft Dynamics 365

Предимства

Широк набор от приложения
Унифицирате данните си
Ползвате само приложенията, от които се нуждаете
Неограничени възможности за интеграция
Повишавате продажбите
Планирате и изпълнявате проекти
Повишавате нивото на клиентско обслужване
Управлявате ресурсите си

Функционалности

Dynamics 365 for Sales (Продажби)
Dynamics 365 for Customer Service (Клиентско обслужване)
Dynamics 365 for Field Services (Сервизно обслужване)
Dynamics 365 for Project Service Automation (Проекти)
Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365

Отзиви

С помощта на внедрената ERP система Microsoft Dynamics NAV в МИМ България е постигнат ефект на оптимизация на управленските, производствени, логистични, търговски процеси в компанията.
Петър Перянов
Изпълнителен директор, МИМ България
С внедряването на Microsoft Dynamics 365 for Sales и Microsoft Dynamics for Customer Service в Кивели - 2010 ООД се оптимизира отчетността и контрола в цялата компания, цялостния бизнес процес, както и се минимизираха дейностите по двойно въвеждане на данни.
Иван Петков
Управител, Кивели - 2010
При навлизането си в България търсехме бизнес софтуер, който да отговаря на високите корпоративни стандарти на Manpower. Чрез Microsoft Dynamics CRM оптимизирахме отчетността и контрола в компанията, цялостният бизнес процес и сведохме до минимум дейностите по двойно въвеждане на данните.
Георги Костадинов
Финансов Мениджър, Менпауър България

Управлявайте бизнеса си и повишете успеваемостта

Dynamics 365 е набор от интелигентни бизнес приложения, които Ви помагат да управлявате целия си бизнес и да постигате по-добри резултати.

В зависимост от Вашите бизнес потребности, можете да изберете едно, няколко или всички приложения. Приложенията от серията Microsoft Dynamics 365 работят безпроблемно заедно като цялостно решение, което управлява целия Ви бизнес – включително продажби, проекти, операции и обслужване.

С помощта на Microsoft Dynamics 365 ще получите 360-градусов поглед върху Вашата организация, ще унифицирате данните си и ще взимате обосновани и навременни управленски решения.

 

Dynamics 365 for Sales (Продажби)

Dynamics 365 for Sales е предназначено за автоматизиране и прогнозиране на търговски процеси като помага на търговците да изградят силни взаимоотношения с клиентите, да генерират повече потенциални клиенти и да затварят сделки по-бързо. CRM приложението Dynamics 365 for Sales ще Ви помогне да:

 • Привлечете повече потенциални клиенти
 • Изградите клиентска лоялност
 • Прогнозирате продажбите
 • Увеличите продажбената продуктивност
 • Подобрите комуникацията с клиентите
 • Осигурите повече време на търговците, за да се фокусират върху продажбите

 

 

Dynamics 365 for Customer Service (Клиентско обслужване)

Приложението Microsoft Dynamics 365 for Customer Service улеснява управлението на запитванията за обслужване на клиенти от началото до края, като осигурява най-добрите възможни резултати.

 • Обслужвате ефективно клиентите си
 • Отговаряте бързо на клиентски запитвания и приоритизирате проблемите на клиентите
 • Персонализирате обслужването на клиентите
 • Осигурите информация на клиентите за напредъка по разрешаването на дадения проблем
 • Повишите продуктивността
 • Получите обратна връзка от своите клиенти

 

 

Dynamics 365 for Field Services (Сервизно обслужване)

Приложението Dynamics 365 for Field Services е предназначено за компании, които извършват сервизно обслужване на място при клиента. Това може да включва инсталиране, планирана или периодична поддръжка или отстраняване на проблеми. CRM приложението Dynamics 365 for Field Services ще Ви помогне да:

 • Оптимизирате полевите ресурси
 • Предоставяте проактивни услуги на клиентите си
 • Планирате интелигентно ресурсите
 • Автоматизирате графика за изпращане на подходящия техник за работата, която трябва да се свърши на място при клиента

 

 

Dynamics 365 for Project Service Automation (Проекти)

Dynamics 365 Project Service Automation Ви дава възможност да изпълнявате проектите навреме и в рамките на бюджета, като същевременно увеличавате производителността на служителите си. CRM приложението Dynamics 365 Project Service Automation ще Ви помогне да:

 • Управлявате успешно проектите си
 • Оптимизирате ресурсите си
 • Правите прогнози относно рентабилността на проекта
 • Повишите продуктивността
 • Подобрите комуникацията в проектните екипи

Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) e интегрирано ERP приложение, което помага на малки и средни предприятия да управляват и автоматизират техните финанси, доставки, продажби, проекти, сервиз и производство. ERP приложението Dynamics 365 Business Central ще Ви помогне да:

 • Повишите финансовата проследимост и продажбите
 • Оптимизирате веригата на доставките
 • Подобрите клиентското обслужване
 • Управлявате производствените процеси
 • Изпълнявате проектите навреме и в рамките на определения бюджет

 

 

Приложими във всяка индустрия

Приложенията от серията Microsoft Dynamics 365 са подходящи за всяка индустрия.

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
mail_2