Проектиране и инженеринг

Проектиране и инженеринг

Интелигентно управление на бизнес процесите в проектантски и инженерингови компании

Компаниите, работещи в областта на инвестиционното проектиране и инженеринга, се сблъскват с редица проблеми в ежедневната си работа, свързани с управлението, които са породени от сложността и големия брой проекти, които изпълняват.  

Предизвикателствата пред тях са свързани с:

  • Трудности при управлението на проектите и свързаните с тях ресурси
  • Липса на обща видимост на портфолиото от проекти
  • Липса на адаптивност при необходимост от препланиране на проектите
  • Загуба на време и ресурси
  • Затруднения относно проследяване на заетостта на екипите и напредъка по всеки проект
  • Комуникационни проблеми и липса на координация с екипите по проектите
  • Липса на обобщени данни под формата на справки и анализи

Разработената от нас специализирана софтуерна система, предназначена за управление на бизнес процеси в проектантски и инженерингови компании (EMI), ще Ви помогне да се справите с тези и много други предизвикателства, оптимизирайки и автоматизирайки специфичните процеси, свързани както с управлението на проекти, така и с търговската дейност.

В резултат от използването на системата ще можете да повишите ефективността си, да планирате реални бюджети, да следите сроковете на изпълнение по проектите, да планирате ресурсите си и да намалите административната работа с помощта на вградените AI (Artificial Intelligence) инструменти. Освен това, системата разполага с богат набор от инструменти за графична визуализация на обобщени данни, множество справки и анализи, позволявайки на мениджмънта да взема обосновани и навременни управленски решения.

Подходящи решения за проектантски и инженерингови компании

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.

mail_2