Microsoft Dynamics 365 Business Central

Управлявайте целия си бизнес с едно решение

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Предимства

Интегрирано ERP решение
Оптимизира и автоматизира бизнес процесите
Широк набор от функционалности
Бързо за внедряване и лесно за използване решение
Познат потребителски интерфейс
Работи на различни операционни системи
Лесен за достъпване през различни устройства
Пълна интеграция с Office 365

Функционалности

Управление на финансите
Управление на продажбите
Управление на проектите
Управление на доставките
Управление на производството
Управление на склада
Управление на сервиза
Управление на човешките ресурси
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Отзиви

С помощта на внедрената ERP система Microsoft Dynamics NAV в МИМ България е постигнат ефект на оптимизация на управленските, производствени, логистични, търговски процеси в компанията.
Петър Перянов
Изпълнителен директор, МИМ България
С внедряването на Microsoft Dynamics 365 for Sales и Microsoft Dynamics for Customer Service в Кивели - 2010 ООД се оптимизира отчетността и контрола в цялата компания, цялостния бизнес процес, както и се минимизираха дейностите по двойно въвеждане на данни.
Иван Петков
Управител, Кивели - 2010
При навлизането си в България търсехме бизнес софтуер, който да отговаря на високите корпоративни стандарти на Manpower. Чрез Microsoft Dynamics CRM оптимизирахме отчетността и контрола в компанията, цялостният бизнес процес и сведохме до минимум дейностите по двойно въвеждане на данните.
Георги Костадинов
Финансов Мениджър, Менпауър България

Управлявайте целия си бизнес с едно решение

В случай, че бизнесът Ви се разраства и изпитвате все повече затруднения да управлявате Вашите бизнес процеси само с помощта на счетоводен софтуер и решения с ограничени функционалности, то Microsoft Dynamics 365 Business Central e правилното ERP (Enterprise Resource Planning) решение за Вас.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) e интегрирано ERP решение, което помага на малки и средни предприятия да управляват и автоматизират техните финанси, доставки, продажби, проекти, сервиз и производство.

Microsoft Dynamics 365 Business Central дава възможност за ползване в облака или инсталиране на място. 

 

 

Функционалности

Богатите функционалности на решението, Ви позволяват да взимате навременни и информирани решения, като същевременно повишавате финансовата проследимост и продажбите, оптимизирате веригата на доставките, подобрявате клиентското обслужване и изпълнявате проектите на време и в рамките на определения бюджет.

Управление на финансите

Извършвате плащания, прогнозирате паричните потоци, проследявате вземанията и задълженията, отчитате разходите, автоматично приключвате сметки и управлявате дълготрайните активи.

Управление на продажбите

Управлявате търговския процес, като изготвяте оферти към клиенти, поръчки за продажба и връщания. Поддържате клиентски акаунти, управлявате промоции и планирате продажбите.

Управление на проектите

Създавате проекти и планирате свързаните ресурси, управлявате бюджета на всеки проект, следите напредъка и проследявате натовареността на машините и служителите.

Управление на доставките

Управлявате покупките, като създавате поръчки и фактури за покупка, поддържате акаунти на доставчици и номенклатури на артикули. Планирате покупки и изчислявате себестойност на стоки и материали.

Управление на производството

Създавате разходни норми и производствени маршрути, определяте ресурсите и техния капацитет, планирате и създавате производствени поръчки, автоматично изписвате вложените материали.

Управление на склада

Планирате поръчки, управлявате стоките, следите складовите наличности по зони и складови клетки в реално време, поддържате подробна информация за партиди и серийни номера.

Управление на сервиза

Планирате, създавате и обработвате сервизни поръчки, управлявате договорите и проследявате резервните части и консумативи.

Управление на ЧР

Съхранявате подробни записи за вашите служители и регистрирате отсъствията.

Справки и анализи

Генерирате различни справки и отчети по различни критерии и създавате анализи по групи и аналитичности.

Управление на финансите

Извършвате плащания, прогнозирате паричните потоци, проследявате вземанията и задълженията, отчитате разходите, автоматично приключвате сметки и управлявате дълготрайните активи.

Управление на продажбите

Управлявате търговския процес, като изготвяте оферти към клиенти, поръчки за продажба и връщания. Поддържате клиентски акаунти, управлявате промоции и планирате продажбите.

Управление на проектите

Създавате проекти и планирате свързаните ресурси, управлявате бюджета на всеки проект, следите напредъка и проследявате натовареността на машините и служителите.

Управление на доставките

Управлявате покупките, като създавате поръчки и фактури за покупка, поддържате акаунти на доставчици и номенклатури на артикули. Планирате покупки и изчислявате себестойност на стоки и материали.

Управление на производството

Създавате разходни норми и производствени маршрути, определяте ресурсите и техния капацитет, планирате и създавате производствени поръчки, автоматично изписвате вложените материали.

Управление на склада

Планирате поръчки, управлявате стоките, следите складовите наличности по зони и складови клетки в реално време, поддържате подробна информация за партиди и серийни номера.

Управление на сервиза

Планирате, създавате и обработвате сервизни поръчки, управлявате договорите и проследявате резервните части и консумативи.

Управление на ЧР

Съхранявате подробни записи за вашите служители и регистрирате отсъствията.

Справки и анализи

Генерирате различни справки и отчети по различни критерии и създавате анализи по групи и аналитичности.

Microsoft Dynamics 365 Business Central и Наредба Н-18

СМ Консулта е одобрен и регистриран разпространител на Microsoft Dynamics 365 Business Central съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Решението напълно отговаря на всички изисквания на наредбата и е регистриран като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) под №533 в публичния електронен списък на НАП.

Подходящо решение за всяка индустрия

Microsoft Dynamics 365 Business Central e гъвкаво решение, което е подходящо за всяка индустрия.

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
cloud sync