Внедряване

Внедряване

СМ Консулта – Вашият партньор за успешно внедряване на системи за управление

Използваме доказани методологии за внедряване на софтуерни системи, за да гарантираме успеха на всеки проект и да се справим с всички предизвикателства и проблеми, които могат да възникнат през целия жизнен цикъл на проекта.

Системна интеграция

Притежаваме дългогодишен опит в интеграцията на различни софтуерни системи и приложения и ще Ви помогнем да интегрирате всичките си системи с оглед по-добрата видимост на операциите и улеснена работа в обща среда.

Настройка

Независимо от големината, вида и предмета на дейност, всяка компания си има специфични бизнес процеси, което налага внедряваната система да бъде адаптирана за конкретните ѝ нужди. Ние от СМ Консулта имаме дългогодишен опит в настройването и  къстъмизирането на различни ERP, CRM, APS и BI системи.

Локализация

Решенията на международни производители на софтуерни системи за управление  на ресурсите по правило отговарят на международните счетоводни стандарти, но трябва да бъдат приведени и в съответствие с българското законодателство. Освен с разработка на локализация на различни системи, може да Ви бъдем полезни и с техния превод на български език.

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.

mail_2

Отзиви

“С помощта на внедрената ERP система Microsoft Dynamics NAV в МИМ България е постигнат ефект на оптимизация на управленските, производствени, логистични, търговски процеси в компанията.”
Изпълнителен директор, МИМ България
“Чрез Microsoft Dynamics CRM оптимизирахме отчетността и контрола в компанията, цялостният бизнес процес и сведохме до минимум дейностите по двойно въвеждане на данните.”
Георги Костадинов
Финансов Мениджър, Менпауър България
"Благодарение на модулите за планиране и управление на производството и бар-код решение за отчитане на операциите с мобилни устройства се възползваме от всички предимства на Epicor iScala за интегрирано управление на ресурсите на предприятието."
Паулина Пандова
Финансов Мениджър, Средна Гора
"Система Epicor iScala е неоценима за компания като нашата, тъй като предоставя всички необходими средства за интензивна работа на международния пазар и е напълно локализирана според изискванията на местното законодателство и нормативи."
Силвия Йорданова
Финансов мениджър, АДМ България Трейдинг
"Система Epicor iScala е особено важна за осъществяване на основни наши дейности: търговските ни операции в страната, бързото обслужване на многобройните ни клиенти и ефективна комуникация с централния офис и чуждестранните ни партньори."
Искрен Иванов
Мениджър Планиране на доставките, Синджента България