ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Untitled-222

Loga_OPIC_for_SMC_website

СМ Консулта ЕООД обявява публична покана с предмет „Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА)” в две Обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Обособена позиция 2 – Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)

 • Публична покана
 • Оферта – ОП 1
 • Методика за оценка ОП 1
 • Техническа спецификация – ОП 1
 • Оферта – ОП 2
 • Методика за оценка ОП 2
 • Техническа спецификация – ОП 2
 • Декларация съгласие подизпълнител
 • Декларация ЕИК
 • Общи условия
 • Проект на договор
 • Гаранция за добро изпълнение
 • Изисквания към офертите
 • Декларация ЗУСЕСФ

Свали документи

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Университетите с електронна главна книга

Университетите с електронна главна книга

Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния…
Готови за Етап 2 от Инструкция по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ

Готови за Етап 2 от Инструкция по...

След успешното въвеждане на Етап 1 от Инструкцията по чл. 88,…
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…