МИМ България с успешно внедрена ERP система Microsoft Dynamics NAV

МИМ България с успешно внедрена ERP система Microsoft Dynamics NAV

СМ Консулта приключи успешно внедряването на ERP система Microsoft Dynamics NAV в МИМ България АД. С помощта на системата, МИМ България успя да оптимизира и автоматизира своите финансови, производствени, складови и търговски процеси, като същевременно подобри вътрешнофирмената си комуникация и финансова проследимост в компанията.

Системата е внедрена по проект BG16RFOP002-2.002-0449-C01 “Развитие на управленския капацитет в „МИМ – България“ АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

МИМ БЪЛГАРИЯ АД е българо-италианско акционерно дружество за производство на мебели, основано през 1995г. Стъпвайки на две десетилетия производствен и пазарен опит, конструкторите и технолозите на MИM БЪЛГАРИЯ непрекъснато развиват концептуално произвежданите модели мебели, за да могат да предложат на своите клиенти решения, отговарящи на съвременните тенденции в организацията на офис и публичните пространства.

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Университетите с електронна главна книга

Университетите с електронна главна книга

Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния…
Готови за Етап 2 от Инструкция по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ

Готови за Етап 2 от Инструкция по...

След успешното въвеждане на Етап 1 от Инструкцията по чл. 88,…
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…