МИМ България с успешно внедрена ERP система Microsoft Dynamics NAV

МИМ България с успешно внедрена ERP система Microsoft Dynamics NAV

СМ Консулта приключи успешно внедряването на ERP система Microsoft Dynamics NAV в МИМ България АД. С помощта на системата, МИМ България успя да оптимизира и автоматизира своите финансови, производствени, складови и търговски процеси, като същевременно подобри вътрешнофирмената си комуникация и финансова проследимост в компанията.

Системата е внедрена по проект BG16RFOP002-2.002-0449-C01 “Развитие на управленския капацитет в „МИМ – България“ АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

МИМ БЪЛГАРИЯ АД е българо-италианско акционерно дружество за производство на мебели, основано през 1995г. Стъпвайки на две десетилетия производствен и пазарен опит, конструкторите и технолозите на MИM БЪЛГАРИЯ непрекъснато развиват концептуално произвежданите модели мебели, за да могат да предложат на своите клиенти решения, отговарящи на съвременните тенденции в организацията на офис и публичните пространства.

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…
Wonderful Holiday season!

Wonderful Holiday season!

Happy holidays and most of all – thank you for your…
Microsoft 365 - нова ера за дигитализация на Вашия бизнес

Microsoft 365 - нова ера за дигитализация...

Искате ли да бъдете по-продуктивни и защитени, като повишите сътрудничеството в…