Оценете необходимостта от Софтуер за управление на проектно портфолио

Оценете необходимостта от Софтуер за управление на проектно портфолио
j-kelly-brito-PeUJyoylfe4-unsplash

Управлението проектно насочен бизнес изисква постоянно следене на специфичните бизнес процеси. Взимането на решение зависи до голяма степен от потребностите на дружеството, сложността на проектите и човешкия потенциал.

В следващите няколко реда, ще се опитаме да Ви помогнем да си отговорите на въпроса имате ли необходимост от софтуер за управление на проектно портфолио.

Сбора от точките до всеки въпрос е обобщен най-долу.

 1. Колко проекта управлявате на годишна база?
 • до 10 проекта; 1 т.
 • от 11 до 20 проекта; 2 т.
 • над 21 проекта; 3 т.
 1. С каква средна продължителност са проектите, управлявани от Вашата компания?
 • от 1 до 6 месеца; 1 т.
 • от 7 до 12 месеца; 2 т.
 • повече от 12 месеца; 3 т.
 1. Използвате ли специфични софтуерни решения?
 • Използва се MS Excel, Word, Access или сходни продукти; 1 т.
 • Използва се MS Project или сходен продукт; 2 т.
 • Използва се изградена софтуерна система за управление на проекти, съобразена с нуждите на дружеството; 3 т.
 1. В дружеството има ли ясно дефинирани бизнес процеси и правила, които да се следват от служителите?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, всичко е описано и ясно дефинирано; 3 т.
 1. Следи ли се за актуалност на информацията по проектите?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.
 1. Въведени ли са методи за анализ и отчитане изпълнението на проектите?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.
 1. Използват ли се конкретни индикатори за контрол върху изпълнението на проектите?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.
 1. Получава ли се бърза и точна информация от членовете на екипа?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.
 1. Мениджмънтът има ли достъп до актуална информация за всеки проект?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.
 1. Има ли въведена система за управление на риска?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.
 1. Съществуват ли интеграции между системата за управление на проекти и счетоводния Ви продукт?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.
 1. Можете ли да следите Вашите подизпълнители и да проверявате тяхната отчетност по съвместните проекти?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.
 1. Имате ли информация за всички Ваши клиенти, договори, оферти?
 • не; 1 т.
 • да, но частично; 2 т.
 • да, напълно; 3 т.

 

Ето и обобщените резултати на база получените точки от отговорите:

13 – 22 точки

За да помогнете на Вашия бизнес да се развива, е добре да обмислите възможността за интегрирането на специализиран софтуер за управление на проектното портфолио. Внимателно изберете надежден доставчик и формирайте вътрешен екип. Структурирайте Вашите бизнес процеси, за да може да проследявате и отчитате всеки проект.

 

23 – 32 точки

Справили сте се добре, но има още какво да се желае. Вероятно вече използвате продукт, с който да управлявате част от дейностите, но обърнете внимание на подобряване на бизнес процесите, както и правилното следене на ключови показатели за измерване на ефективността.

 

над 33 точки

В дружеството сте успели да въведете добре функционираща система за управление на проектно портфолио, до която имат доста всички нива. Помислете за ИТ решение, което да може да надгради или усъвършенства настоящите системи, за да поддържате инфраструктурата си „в крак с времето“.

 

За повече информация може да се свържете с нас и ние ще Ви помогнем в избора на най-подходящото решение.

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Университетите с електронна главна книга

Университетите с електронна главна книга

Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния…
Готови за Етап 2 от Инструкция по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ

Готови за Етап 2 от Инструкция по...

След успешното въвеждане на Етап 1 от Инструкцията по чл. 88,…
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…