Разработване на софтуер по поръчка – 7 тактики за намаляване на разходите

Разработване на софтуер по поръчка – 7 тактики за намаляване на разходите
mathieu-stern-1zO4O3Z0UJA-unsplash

Изминалата година беше предизвикателна за бизнеса. Някои индустрии трябваше да ускорят цифровизацията, докато други трябваше да дадат приоритет на своите иновационни инициативи. Във всички сценарии намаляването на разходите за разработка на софтуер по поръчка се превърна в един от основните приоритети на компаниите. Собствениците на фирми и техническите директори се нуждаят от стратегии за спестяване на разходите, за да осигурят непрекъснатост на бизнеса.

Предоставяйки услуги по разработка на софтуер по поръчка, помогнахме на компаниите по целия свят да оптимизират своите оперативни процеси и проекти и да спестят в краткосрочен и дългосрочен план. В тази статия споделяме как и Вие можете да намалите разходите без да правите компромис с качеството. Тези 7 тактики ще ви помогнат да насочите своите иновационни инициативи през 2021 г. към успех и да сведете до минимум ефекта от световната икономическа криза.

Разширете потенциална си

Намирането на топ ИТ талант винаги е предизвикателна задача. Ограничаването на търсенето до местен талант само го прави още по-трудно. С глобалното блокиране, превръщащо дистанционното общуване в новия нормален бизнес, се породиха различни възможности за набиране на персонал. Разстоянието е съкратено и няма голямо значение в коя държава се намира Вашият екип за отдалечено разработване на софтуер. Ето защо, ако все още не сте обмисляли да разширите своя потенциал, пропускате две основни предимства. Първо, привличането на отдалечени специалисти на борда ще Ви спести хиляди за набиране и задържане на таланти. Второ, разширяването на търсенето Ви в географски план и възприемането на подход за таланти навсякъде ще гарантира, че имате постоянен достъп до таланти и критичните работни места могат да бъдат запълнени своевременно.

Преценявайте Вашите аутсорсинг партньорства

ИТ аутсорсингът е основна стратегия за всяка компания, която иска да намали разходите за разработка на софтуер по поръчка. Независимо дали в момента си партнирате с ИТ компании или не, трябва да преоценявате опциите си от време на време. Пазарът е доста конкурентен и непрекъснато се променя. Компании като СМ Консулта вече предлагат не само конкурентни цени, а по-скоро предоставят допълнителна бизнес стойност като експертиза в индустрията. Обърнете специално внимание при избора на фирма, която е надеждна и бърза да надхвърли Вашите изисквания. Имайте предвид, че най-евтината цена може да се превърне в некачествена доставка на продукти.

Поставете ясно изискванията

Ясните изисквания правят точни оценки. Въпреки че тази тактика със сигурност може да смекчи потенциалните рискове за Вашия доставчик на разработка на софтуер по поръчка, това също означава, че ще получавате по-високи оферти за проекти с фиксирани оферти, тъй като избраният доставчик потенциално ще отчита повече часове, отколкото би било необходимо за изпълнение на обхвата на работа. Имайте предвид, че по-високите оферти често означават по-добра видимост предварително, което може да стане скъпо, ако бъде открито по-късно. Така че, преди да започнете проект, уверете се, че сте напълно наясно с Вашите бизнес нужди и подгответе подробните си изисквания. Ако се нуждаете от помощ за идентифицирането им и изготвянето на подходяща документация от началото до края, вземете на борда бизнес анализатор.

Оптимизирайте разходите за облачни услуги

Облакът предлага на бизнеса неограничена мащабируемост и намалява ИТ разходите, като зарежда само ресурсите, които използвате. Истината обаче е, че големите доставчици като Microsoft Azure таксуват за включени ресурси, независимо дали се използват или не. Следователно намаляването на общите Ви разходи в облак чрез идентифициране на неправилно управлявани ресурси, елиминиране на отпадъци, резервиране на капацитет за по-големи отстъпки, може да ви спести много. Това включва подробно познаване на Вашите разходи, как се таксуват конкретни услуги и възможност да се покаже как и защо сте похарчили определена сума за постигане на бизнес резултат.

Приоритизирайте приложимостта

Що се отнася до софтуерните проекти, заинтересованите страни обикновено имат големи планове и неограничени идеи за функции. Всичко това преди да бъдат изтеглени разходите. С разработката на софтуер по поръчка, цялото решение може да отнеме години. Започнете с най-съществените функционалности и приоритизирайте използваемостта, вместо да влезете в капана на дизайнерски итерации и доработки в обхвата. Софтуерен продукт, който има много ненужни функции, значително увеличава разходите за разработка и поддръжка, всичко за нещо, което крайният потребител може никога да не използва . Помислете за това без което Вашите клиенти не могат и го направете удобен за потребителя. По този начин можете да ускорите доставката, пускането на продукта и да започнете да постигате по-бързо възвръщаемост на инвестицията.

Инвестирайте в автоматизация

Инвестирането в автоматизация днес ще ви спести много утре. Уверете се, че ръчните процеси са сведени до минимум, тъй като те могат да удължат времето за развитие и да оставят вероятност за човешка грешка. Когато Вашият екип се освободи от отнемащи време задачи чрез автоматизация, той вместо това може да допринесе повече за други аспекти на проекта. 

Управлявайте риска

Предвиждането и управлението на риска Ви помага да сведете до минимум непредсказуемите и често много високи разходи. Това трябва да се направи през целия цикъл на разработване на софтуер. За всички рискове те трябва да бъдат идентифицирани, разбрани, анализирани, за да се определи тяхната тежест, да бъдат приоритизирани и проследени. За да разберете как рисковете могат да бъдат смекчени, трябва също така да проучите причините, поради които рисковете съществуват на първо място. Някои от причините може да са непълни изисквания, нереалистични очаквания, липса на планиране на организационно ниво и ниво проект или спринт, сложна архитектура и др. Прозрачността и откритата комуникация между екипите и заинтересованите страни са от съществено значение. Приоритизирайте и планирайте рисковете с висока тежест и редовно ги инспектирайте.

Да обобщим

Когато бъде поставена подходящата основа за даден проект, разработката на софтуер по поръчка може да бъде по-достъпна, отколкото повечето компании си дават сметка. Тъй като компаниите продължават да водят бизнеса напред със софтуерни решения от ново поколение, адаптирането на технологии и стратегии, които спомагат за намаляване на разходите, става от съществено значение. Прилагането на тези 7 тактики не само ще спомогне за минимизиране на разходите, но и ще осигури доставката на качествен продукт на точната цена и за най-малко време. Ние от СМ Консулта знаем това и сме готови да Ви съдействаме.

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Университетите с електронна главна книга

Университетите с електронна главна книга

Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния…
Готови за Етап 2 от Инструкция по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ

Готови за Етап 2 от Инструкция по...

След успешното въвеждане на Етап 1 от Инструкцията по чл. 88,…
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…