СМ Консулта разработи специализирана система за проектантски и инженерингови компании

СМ Консулта разработи специализирана система за проектантски и инженерингови компании
1_SMC_Finished_Project_EMI

SM Consulta приключи изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В резултат компанията разработи успешно специализирана софтуерна система за проектантски и инженерингови компании EMI. Системата е гъвкава и лесно може да бъде адаптирана към специфичните нужди на почти всяка компания, която в своя предмет на дейност включва проектиране, инженеринг и/или управлява проекти с различна големина и степен на сложност.

С помощта на EMI проектантските и инженерингови компании ще могат да оптимизират и автоматизират специфичните процеси, свързани както с управлението на проекти, така и с търговската си дейност.

Повече за системата можете да научите на: https://smcon.com/reshenia/softuer-za-upravlenie-na-proekti/

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Университетите с електронна главна книга

Университетите с електронна главна книга

Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния…
Готови за Етап 2 от Инструкция по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ

Готови за Етап 2 от Инструкция по...

След успешното въвеждане на Етап 1 от Инструкцията по чл. 88,…
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…