СМ Консулта разработи специализирана система за проектантски и инженерингови компании

СМ Консулта разработи специализирана система за проектантски и инженерингови компании
1_SMC_Finished_Project_EMI

SM Consulta приключи изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В резултат компанията разработи успешно специализирана софтуерна система за проектантски и инженерингови компании EMI. Системата е гъвкава и лесно може да бъде адаптирана към специфичните нужди на почти всяка компания, която в своя предмет на дейност включва проектиране, инженеринг и/или управлява проекти с различна големина и степен на сложност.

С помощта на EMI проектантските и инженерингови компании ще могат да оптимизират и автоматизират специфичните процеси, свързани както с управлението на проекти, така и с търговската си дейност.

Повече за системата можете да научите на: https://smcon.com/reshenia/softuer-za-upravlenie-na-proekti/

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Wonderful Holiday season!

Wonderful Holiday season!

Happy holidays and most of all – thank you for your…
Microsoft 365 - нова ера за дигитализация на Вашия бизнес

Microsoft 365 - нова ера за дигитализация...

Искате ли да бъдете по-продуктивни и защитени, като повишите сътрудничеството в…
Стартиране на тестове за обмен на данни за количества електрическа енергия по периоди на сетълмент

Стартиране на тестове за обмен на данни...

Ние от СМ Консулта ЕООД се подготвяме за предстоящите промени и…