СМ Консулта проведе уебинар на тема „Интелигентно управление на бизнес процесите в проектантски и инженерингови компании със софтуерна система EMI“

СМ Консулта проведе уебинар на тема „Интелигентно управление на бизнес процесите в проектантски и инженерингови компании със софтуерна система EMI“
5_SMC_Webinar_EMI_with_AHK-scaled

СМ Консулта, проведе уебинар на тема: „Интелигентно управление на бизнес процесите в проектантски и инженерингови компании със софтуерна система EMI“, съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Eкипът на СМ Консулта, презентира EMI – софтуерна система, предназначена за управление на бизнес процеси в проектантски и инженерингови компании.

EMI e софтуерна система, която оптимизира и автоматизира специфичните процеси, свързани както с управлението на проекти, така и с търговската дейност. В резултат от използването на системата компаниите ще могат да повишат ефективността си, да планират реални бюджети, да следят сроковете на изпълнение по проектите, да планират ресурсите си и да намалят административната работа с помощта на вградените AI (Artificial Intelligence) инструменти.

EMI e гъвкава система, която лесно може да бъде адаптирана към специфичните нужди на почти всяка компания, която в своя предмет на дейност включва проектиране, инженеринг и/или управлява проекти с различна големина и степен на сложност.

Системата е разработена по проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Повече за системата можете да научите на: https://smcon.com/reshenia/softuer-za-upravlenie-na-proekti/

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Wonderful Holiday season!

Wonderful Holiday season!

Happy holidays and most of all – thank you for your…
Microsoft 365 - нова ера за дигитализация на Вашия бизнес

Microsoft 365 - нова ера за дигитализация...

Искате ли да бъдете по-продуктивни и защитени, като повишите сътрудничеството в…
Стартиране на тестове за обмен на данни за количества електрическа енергия по периоди на сетълмент

Стартиране на тестове за обмен на данни...

Ние от СМ Консулта ЕООД се подготвяме за предстоящите промени и…