СМ Консулта проведе уебинар на тема „Интелигентно управление на бизнес процесите в проектантски и инженерингови компании със софтуерна система EMI“

СМ Консулта проведе уебинар на тема „Интелигентно управление на бизнес процесите в проектантски и инженерингови компании със софтуерна система EMI“
5_SMC_Webinar_EMI_with_AHK-scaled

СМ Консулта, проведе уебинар на тема: „Интелигентно управление на бизнес процесите в проектантски и инженерингови компании със софтуерна система EMI“, съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Eкипът на СМ Консулта, презентира EMI – софтуерна система, предназначена за управление на бизнес процеси в проектантски и инженерингови компании.

EMI e софтуерна система, която оптимизира и автоматизира специфичните процеси, свързани както с управлението на проекти, така и с търговската дейност. В резултат от използването на системата компаниите ще могат да повишат ефективността си, да планират реални бюджети, да следят сроковете на изпълнение по проектите, да планират ресурсите си и да намалят административната работа с помощта на вградените AI (Artificial Intelligence) инструменти.

EMI e гъвкава система, която лесно може да бъде адаптирана към специфичните нужди на почти всяка компания, която в своя предмет на дейност включва проектиране, инженеринг и/или управлява проекти с различна големина и степен на сложност.

Системата е разработена по проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Повече за системата можете да научите на: https://smcon.com/reshenia/softuer-za-upravlenie-na-proekti/

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Университетите с електронна главна книга

Университетите с електронна главна книга

Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния…
Готови за Етап 2 от Инструкция по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ

Готови за Етап 2 от Инструкция по...

След успешното въвеждане на Етап 1 от Инструкцията по чл. 88,…
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…