СМ Консулта е одобрен доставчик на ИКТ услуги за МСП

СМ Консулта е одобрен доставчик на ИКТ услуги за МСП
News_Provider

СМ Консулта е одобрен доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 2, група 2 по проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП” към ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите последствя от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

По официална информация от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“.

По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 типа ваучери на родните МСП – за 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. – за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020) от ЕС в България, като пълна информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук:  https://www.sme.government.bg/?page_id=51249

Компаниите, кандидатстващи по процедурата ще имат възможност да изберат СМ Консулта като одобрен доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 2, група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси:

  • софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
  • софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
  • софтуерни решения, насочени към оптимизиране ни проследяване на логистични процеси.

Недопустими са услуги по използване на софтуер за управленски системи като услуга SaaS (Software as a service), тъй като не може да бъде гарантирана устойчивост на резултатите от изпълнението на ваучера и не може да бъде удостоверен резултатът от получената услуга посредством представяне на някой от релевантните документи, т.е. спецификата на услугата е свързана с временно предоставяне на право на ползване на софтуера/модула, а не с придобиването му.

Можете да се свържете с нас за съдействие и повече информация на office@smcon.com или на тел.: +359 2 958 99 49.

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Университетите с електронна главна книга

Университетите с електронна главна книга

Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния…
Готови за Етап 2 от Инструкция по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ

Готови за Етап 2 от Инструкция по...

След успешното въвеждане на Етап 1 от Инструкцията по чл. 88,…
Oфициален коктейл по повод откриването на новите сграда и свръхмодерен студиен комплекс на Нова Броудкастинг Груп

Oфициален коктейл по повод откриването на новите...

Вторник вечер се проведе официален коктейл по случай откриването на новата…