СМ Консулта имплементира иновативна система за електронно обучение в НХА

СМ Консулта имплементира иновативна система за електронно обучение в НХА
1-2_NHA-SMCONSULTA

 

СМ Консулта подписа договор с Национална художествена академия за „Доставка на специализирана софтуерна платформа” и „Адаптация и внедряване на софтуерна система за електронна форма на дистанционно обучение” по Проект BG051PO001-4.3.04.0046 „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия”.

Системата за електронно обучение позволява лесно администриране на учебното съдържание и може да бъде използвана едновременно от над 2000 души! За обучението на студентите се използват мултимедийни материали като обучаващите се имат възможност да комуникират помежду си, да обменят знания и да правят общи курсови работи. Системата позволява следене на прогреса в процеса на обучение (онлайн тестове, изпити), като всеки студент получава обратна връзка (оценка) за представянето си.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Пожелаваме си успешно взаимно сътрудничество!

 

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Wonderful Holiday season!

Wonderful Holiday season!

Happy holidays and most of all – thank you for your…
Microsoft 365 - нова ера за дигитализация на Вашия бизнес

Microsoft 365 - нова ера за дигитализация...

Искате ли да бъдете по-продуктивни и защитени, като повишите сътрудничеството в…
Стартиране на тестове за обмен на данни за количества електрическа енергия по периоди на сетълмент

Стартиране на тестове за обмен на данни...

Ние от СМ Консулта ЕООД се подготвяме за предстоящите промени и…