Бъдете от креативните и иновативните университети, които поддържат електронизация на учебния си процес.

Подавайте 100 % автоматизирано задължителната информация към НАЦИД и внедрете днес Електронна главна книга.

Доверете се на софтуерната система на СМ Консулта, която повече от 10 години подобрява и оптимизира функционирането във висшите учебни заведения.

Нашата университетска система UMS, предоставя пълен набор от дигитални услуги за работата в академична среда, съгласно нормативните изисквания:

🧩Интеграция с НАЦИД

📓Електронна Главна книга

📑Генериране на изпитни протоколи и бланки на aкадемични справки

📜Печат на шаблон на дипломи

🎓Пълна отчетност и информация за студенти и преподавателски състав

📅Създаване и поддържане на учебни планове и графици

 

За повече информация и демонстрация на системата, можете да се свържете с нас:

📞 +359 886 002 618

📧 sales@smcon.com