Стартиране на тестове за обмен на данни за количества електрическа енергия по периоди на сетълмент

Стартиране на тестове за обмен на данни за количества електрическа енергия по периоди на сетълмент
Communication module logo

Ние от СМ Консулта ЕООД се подготвяме за предстоящите промени и въвеждането на единен електронен формат за обмен на данни във връзка с чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ, а Вие?

За това не се колебайте да получите нашия специално разработен Модул за електронен обмен на данни на пазара на ел. енергия на преференциални условия.

Smart E-Billing Communication Module ще позволява:

  • Електронен обмен на данни със електроразпределителни дружества;
  • Автоматично преобразуване на данните от xml;
  • Възможност за експорт на данните;
  • Бърз и удобен инструмент, който ще подпомогне Вашата дейност;

Заявете Вашето желание за включване в някоя от датите за извършване на тестове със Smart EBilling Communication Module:

  • от 18 октомври до 22 октомври 2021 г.;
  • от 22 ноември до 26 ноември 2021 г.;
  • от 17 януари до 21 януари 2022 г.;

Повече информация за предстоящите тестове може да намерите на страницата на ЕСО – http://www.eso.bg/doc/index.php?market-documents или да се свържете с нас.

 

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Очаквайте първата процедура за технологична модернизация на МСП по Плана за възстановяване и развитие

Очаквайте първата процедура за технологична модернизация на...

На 01.07.2022 г. Министерство на иновациите и растежа /МИР/ обяви за…
Microsoft 365 - нова ера за дигитализация на Вашия бизнес

Microsoft 365 - нова ера за дигитализация...

Искате ли да бъдете по-продуктивни и защитени, като повишите сътрудничеството в…
СМ Консулта ЕООД е одобрен бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089

СМ Консулта ЕООД е одобрен бенефициент по...

На 13.08.2021 г. СМ Консулта ЕООД сключи договор за предоставяне на…