Бизнес анализатор

Бизнес анализатор

Кои сме ние?

Ние сме дружество с повече от 20 годишна история и сме една от най-старите ИТ фирми в България. Гордеем се с това постижение и днес сме наясно, че трябва да се усъвършенстваме още повече, за да продължим напред и да сме сигурни, че следващото десетилетие от нашето съществуване ще бъде най-успешното.
Работим в много динамичен и конкурентен свят на ИТ B2B. Стойността, която създаваме за нашите клиенти, е в две основни форми: (1) помагаме на нашите клиенти да развиват бизнеса си чрез разработване на софтуерни приложения, съобразени с техните нужди и (2) помагаме на бизнеса да расте и да се подобрява, като ги консултираме, даваме насоки и управляваме техните проекти за системни внедрения.
Също така си партнираме с някои от най-известните имена в света като Microsoft.

Опознайте ни още повече

Личностните черти, които оценяваме най-много, са: честност, почтеност, адаптивност, позитивно отношение и мислене.

Някои от уменията, които оценяваме най-много: са проактивност, асертивност, умения за активно слушане, умения за планиране и организиране, умения за водене на преговори, способност за даване и получаване на конструктивна обратна връзка, ненасилствени комуникативни умения, самомотивация, желание за самоусъвършенстване и стремеж да бъдем част от решението и никога част от проблема.

Кого търсим?

Търсим ентусиазирани и талантливи хора, които да се присъединят към нашия екип в София. Вие сте много подходящ за тази позиция и ще отговаряте за:

 • Анализ, документиране, усъвършенстване и проектиране на бизнес-процесите при клиента;
 • Настройване на параметри на софтуера, тестване и адаптация;
 • Изготвяне на потребителска документация;
 • Консултации и внедряване на бизнес софутер при краен клиент;
 • Провеждане на курсове за обучение за крайните потребители;
 • Анализ на данните в бизнес софтуерните системи;
 • Поддръжка и интеграция на внедрен софтуер;
 • Организиране на фирмените ресурсите с цел изпълнение на проектите в срок и в рамките на договорения бюджет.

И обичайните подробности …

Ето някои неща, които считаме за важни предпоставки, така че, моля, не пропускайте да ги отбележите в автобиографията си:

 • Образование: Висше в областта на природни науки, математика и информатика
 • Опит: Миниум 3 (три) годишен професионален опит в областта на внедряване, развой, тестване и/или поддръжка на софтуерни системи;
 • Посочване на референтни проекти, в които кандидатът е взел участие;
 • Умения за работа в екип и умения за водене на бизнес комуникации с клиенти и партньори;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добри организационни качества и умения за работа в динамична среда.

Ние предоставяме:

 • Работа в динамична и високо-професионална среда;
 • Обучение за работа със софтуерните решения на компанията;
 • Корпоративни програми за развитие и обучение;

СМ Консулта ЕООД предоставя равни възможности за работа и професионална реализация на всички служители и кандидати, като не допуска дискриминация по отношение на възраст, пол или етническа принадлежност.
Вашата кандидатура ще бъде обработвана в съответствие с GDPR.