Infor и СМ Консулта представиха технологии и решения за интегрирано управление на бизнес ресурси и процеси

Infor и СМ Консулта представиха технологии и решения за интегрирано...

  На 27 март 2014г. глобалният лидер в решения за управление на бизнеса – компания Infor и нейният бизнес партньор СМ Консулта проведоха годишна бизнес конференция “Inforum…

SM Consulta presented solutions for Sales Force Automation in the...

On March 25, 2014. SM Consulta held a seminar „Automation of business processes in the pharma industry,“ organized with the support of Microsoft Bulgaria. The…
СМ Консулта представи решения за автоматизация на търговските процеси във фармацевтичната индустрия

СМ Консулта представи решения за автоматизация на търговските процеси във...

На 25 март 2014г. фирма СМ Консулта проведе Семинар „Автоматизация на търговските процеси във фарма индустрията“, организиран с подкрепата на Microsoft България. Събитието беше предназначено за…

Dunav Press JSC received the prize for the most successful...

Оn 20th December 2013 the Directorate of „General European Funds for Competitiveness“ to the Ministry of Economy and Energy bestowed the yearly prizes „Competitive Bulgaria 2013″ for…
Дунав Прес АД получи приз за най-успешен проект в категория "Системи за управление"

Дунав Прес АД получи приз за най-успешен проект в категория...

На 20 декември 2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката и енергетиката връчи годишните награди „Конкурентна България“ 2013 за най-успешни проекти по ОП…

SM Consulta made the groundbreaking automation of the University Information...

SM Consulta signed a contract with the National Art Academy for analysing, design, development and implementation of the Automated Information System University (Uni-Soft), Project BG051PO001-3.1.08.0025…
СМ Консулта направи първата по рода си автоматизация на Университетската информационна система в НХА

СМ Консулта направи първата по рода си автоматизация на Университетската...

СМ Консулта подписа договор с Национална художествена академия за анализ, проектиране, разработване и внедряване на Автоматизирана Университетска информационна система (Уни-Софт) по Проект BG051PO001-3.1.08.0025 „Усъвършенстване на системата…

SM Consulta implemented innovative e-learning software system in National Art...

SM Consulta signed a contract with the National Art Academy for „Supplying of specialized software platform“ and for „Adaptation and implementation of software system for…
СМ Консулта имплементира иновативна  система за електронно обучение в НХА

СМ Консулта имплементира иновативна система за електронно обучение в НХА

  СМ Консулта подписа договор с Национална художествена академия за „Доставка на специализирана софтуерна платформа” и „Адаптация и внедряване на софтуерна система за електронна форма…